Associació UN LLIBRE PER SEMPRE

Associació UN LLIBRE PER SEMPRE

L'associació

L’associació UN LLIBRE PER SEMPRE és una associació sense ànim de lucre, que té per finalitat difondre el llibre Hercòlubus O PLANETA VERMELL a tot el planeta, fent-ho arribar a totes les persones sense distinció de sexe, raça, religió ni condició social. El seu àmbit de treball és internacional. Realitza la difusió del llibre sempre d’acord a les orientacions deixades per l’autor i adaptant-se a les necessitats del moment, tenint en compte la situació global del planeta.

Per als seus fins realitza diverses iniciatives publicitàries com repartir octavetes, tríptics, col·locació de cartells, anuncis en premsa gràfica, programes de ràdio i de televisió, conferències-presentacions … També regala el llibre directament als ciutadans. Seguint les orientacions de l’autor no fa arribar el llibre en format digital, però sí que deixa el contacte en tota la publicitat que realitza, per a la seva sol·licitud i posterior enviament per correu postal, a qualsevol lloc del món. Tampoc fa servir vídeos promocionals ni a la seva web ni en cap acte públic que realitzi per expressa voluntat de l’autor

L’associació és independent respecte a altres associacions que realitzen la mateixa tasca, respectant-la, i no està supeditada a cap institució ni organisme sigui públic o privat. S’autofinança així mateixa amb les aportacions voluntàries dels seus socis. Als països on realitza les seves activitats queda subjecta a l’empara de les lleis i normes que regeixen per a les associacions i que regulen els mitjans per assolir els seus fins.

Contacte

Mapa web

Comptador de visites

web counter