Vereniging UN LIBRO PARA SIEMPRE

Vereniging UN LIBRO PARA SIEMPRE

De vereniging

De vereniging UN LIBRO PARA SIEMPRE is een vereniging zonder winstoogmerk die als doel heeft het verspreiden van het boek HERCOLUBUS OF RODE PLANEET over de hele planeet, zodat het alle mensen bereikt, ongeacht het geslacht, ras, religie of seksuele geaardheid. Het werkgebied is internationaal. Ze verspreidt het boek in overeenstemming met de richtlijnen die de schrijver heeft achtergelaten en past zich daarbij aan de behoeften van het moment aan, rekening houdend met de globale situatie van de planeet.

Voor deze doeleinden heeft zij verschillende reclame-uitingen, zoals het uitdelen van pamfletten, folders, het plaatsen van posters, advertenties in grafische pers, radio- en televisieprogramma’s, conferenties, presentaties, … Ook geeft zij het boek cadeau aan burgers. In opvolging van de oriëntaties van de schrijver, wordt het boek niet in digitaal formaat geleverd. Wel worden de contactgegevens in alle reclame-uitingen geplaatst zodat het boek kan worden aangevraagd om per post te worden verzonden naar elke willekeurige plek op de wereld. Ook worden er, op uitdrukkelijke wil van de schrijver, geen promotievideo’s getoond op de website of op openbare bijeenkomsten.

De vereniging is onafhankelijk van andere verenigingen die dezelfde werkzaamheden verrichten en is niet ondergeschikt aan enig instituut of organisme, zij deze openbaar of privé. Ze financiert zichzelf middels de vrijwillige bijdragen van haar leden. In de landen waar zij haar activiteiten uitvoert, staat zij onder bescherming van de wetten en normen die gelden voor de verenigingen en die de middelen reguleren om hun doeleinden te bereiken.

Contact

Sitemap

Hit counter

web counter