Het boek HERCOLUBUS OF RODE PLANEET

HERCOLUBUS OF RODE PLANEET lijkt niet op enig ander boek. Het biedt geen wetenschappelijke gegevens of referenties van andere schrijvers. Ook bevat het geen berichten die in andere media zijn verschenen met betrekking tot de inhoud ervan. Het is slechts een klein boek geschreven in een eenvoudige en heldere stijl. Het is het resultaat van de wijsheid die uit het hart komt na intensieve interne arbeid om het bewustzijn te wekken in de loop van een leven. De schrijver laat dit werk als laatste redmiddel achter, zodat de mensheid de sporen kan volgen die leiden naar het ontwaken van het bewustzijn en naar onze zelfactualisering, zoals de grote Avatars of boodschappers van de Godheid, die in alle culturen en geloven van de mensheid aanwezig zijn, ons in de loop van de geschiedenis hebben geleerd.

Het is een eenvoudig te lezen boek maar met een diepgaande bezinning over de globale situatie van de planeet. De schrijver waarschuwt ons voor een combinatie angstaanjagende situaties waarvan een aantal al publiekelijk duidelijk en erkend zijn, zoals de versnelde achteruitgang van het milieu en de globale oorlogen die zich al jaren voordoen vanwege de onverzadigbare hebzucht van de mensen die enkel de globale achteruitgang van het klimaat zal versnellen. Evenzo wijst de schrijver erop dat er zich een groot hemellichaam naar onze planeet toe beweegt die ons al enkele malen eerder heeft bezocht. Het zal opnieuw gebeuren en kolossale apocalyptische situaties veroorzaken. Het zal fungeren als het zwaard van Tackles van de mensheid.

Niet alles in het boek is echter ontmoedigend. Het vertelt ons ook op een verrassend natuurlijke manier over het buitenaardse leven, iets was de wetenschap heden ten dage niet officieel probeert te erkennen maar enkel als een logische denkwijze van ons intellect bestempelt. Zoals alle spirituele leiders, heeft de schrijver enkele interne vaardigheden ontwikkeld waarmee al hij ons in het boek uitlegt, kan worden nagegaan.

Hier komen we bij het belangrijkste deel van het boek: Hoe ONTWAKEN wij? Hij legt dit op een duidelijk en eenvoudige wijze uit, op de manier van een niet intellectuele persoon, gericht op het hart van de mensen, zonder veel worden te gebruiken maar met weinig woorden die 100% doeltreffend zijn, daar wij zo zelf de grote waarheden van het heelal kunnen nagaan door middel van puur directe ervaring. Het geheim ligt in het vrijwillig en vastberaden de sleutels in de praktijk brengen die dit boek ons biedt. De resultaten volgen dan uit zichzelf. Op deze wijze doen wij een licht aan in onze treurige harten. Dit licht zal helpen anderen uit de duisternis te halen waarin de mensheid zich bevindt.

 “Om de Aarde aan zich te onderwerpen hebben ze de planeet bezaaid met atoombommen …”

“Deze schijnmachten, die nu zo hoog van de toren blazen, zullen financieel en moreel ten onder gaan …”

“… diegene die zijn gebreken begint te desintegreren, begint uit de cirkel te komen waarin het hele Mensdom zich bevindt.”

“We niet werkt aan de desintegratie van de gebreken kan nooit de Kuisheid bereiken en ook nooit liefde voor anderen voelen omdat hij niet van zichzelf houdt.”

“… is vijf of zes keer groter dan Jupiter. Het is een enorme reus en niets kan hem stoppen of van koers laten veranderen.”

“Wanneer HERCÓLUBUS dichter bij de Aarde komt en plaats  neemt maast de Zon, zullen er dodelijke epidemieën uitbreken en zich over de hele planeet verspreiden.”

“Dit is het Astrale Veld of de Vijfde Dimensie waar gewicht en afstand niet bestaan en waartoe het Astrale Lichmaam behoort; een lichaam precies als het fysieke lichaam maar energetisch …”

“Ik sta achter wat ik in dit boek schrijf want ik weet, ik ben zeker van wat ik zeg, omdat  ik diepgaand heb onderzocht vanuit mijn astrale lichaam waardoor ik alles tot in de details kan begrijpen.”

“… de inwoners van de andere planeten van ons zonnestelsel en onze Melkweg zijn supermensen en wijzen.”

“Er is daar geen geld en niemand heeft iets in eigendom. Iedereen heeft recht op alles en werkt  voor iedereen.”

“Zij gebruiken wat het Gnosis doceert: Wetenschappelijke Kuisheid of Transmutatie van Energie.”

“Er lopen grote, heel diepe breuken over de zeebodem die al in contact comen met het vuur van de Aarde;”

“De as van de Aarde bevindt zich al niet meer op dezelfde plaats en door de aardschokken, aardebevingen en zeebevingen, zal die totaal ontwricht worden …”

 “Om de Aarde aan zich te onderwerpen hebben ze de planeet bezaaid met atoombommen …”

“Deze schijnmachten, die nu zo hoog van de toren blazen, zullen financieel en moreel ten onder gaan …”

“… diegene die zijn gebreken begint te desintegreren, begint uit de cirkel te komen waarin het hele Mensdom zich bevindt.”

“We niet werkt aan de desintegratie van de gebreken kan nooit de Kuisheid bereiken en ook nooit liefde voor anderen voelen omdat hij niet van zichzelf houdt.”

“… is vijf of zes keer groter dan Jupiter. Het is een enorme reus en niets kan hem stoppen of van koers laten veranderen.”

“Wanneer HERCÓLUBUS dichter bij de Aarde komt en plaats  neemt maast de Zon, zullen er dodelijke epidemieën uitbreken en zich over de hele planeet verspreiden.”

“Dit is het Astrale Veld of de Vijfde Dimensie waar gewicht en afstand niet bestaan en waartoe het Astrale Lichmaam behoort; een lichaam precies als het fysieke lichaam maar energetisch …”

“Ik sta achter wat ik in dit boek schrijf want ik weet, ik ben zeker van wat ik zeg, omdat  ik diepgaand heb onderzocht vanuit mijn astrale lichaam waardoor ik alles tot in de details kan begrijpen.”

“… de inwoners van de andere planeten van ons zonnestelsel en onze Melkweg zijn supermensen en wijzen.”

“Er is daar geen geld en niemand heeft iets in eigendom. Iedereen heeft recht op alles en werkt  voor iedereen.”

“Zij gebruiken wat het Gnosis doceert: Wetenschappelijke Kuisheid of Transmutatie van Energie.”

“Er lopen grote, heel diepe breuken over de zeebodem die al in contact comen met het vuur van de Aarde;”

“De as van de Aarde bevindt zich al niet meer op dezelfde plaats en door de aardschokken, aardebevingen en zeebevingen, zal die totaal ontwricht worden …”

Uitspraak van mantra om bewust te gaan in de astrale

FA RA ON: Faaaaaaaaaaaaaaaaaaa Rrrrrrrrrrraaaaaaaaaa (met een rollende ‘r’) Oooooooooonnnnnnnnnn

LA RA S: Lllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Rrrrrrrrrraaaaaaaaaaa (met een rollende ‘r’)Ssssssssssssssssssssssssssssss (sissend)

Contact

Sitemap

Hit counter

web counter