De schrijver

Over de schrijver, V.M. Rabolú (1926-2000), kunnen wij zeggen dat hij een eenvoudige landbouwer in Colombia was, zijn thuisland. Hij was een eenvoudige persoon, zonder enige opleiding maar met vele levensvragen die hem ertoe leidden de eeuwige waarheden te zoeken die de mens in zijn gehele bestaan hebben begeleid.

Hij heeft de antwoorden gezocht en gevonden in de SLEUTELS VAN HET ONTWAKEN VAN HET BEWUSTZIJN. Hij was niet tevreden met enkel woorden. Zijn aangeboren opstandigheid heeft ertoe geleid dat hij zelf de grote waarheden van het heelal heeft nagegaan. Door deze pure directe ervaring heeft hij de sleutels van het Ontwaken, het Overlijden, de Alchemische Geboorte en de Opoffering voor de Mensheid in de praktijk gebracht.

Op deze wijze heeft hij een zeer hoge graad van bewustzijn bereikt, de Gnosis, de pure kennis en superieur aan alle zaken. Zijn hele leven heeft hij gewijd aan het de mensheid tonen van de weg die wij allen dienen te volgen om de interne kennis te verkrijgen die ons tot de zelfactualisering leidt.

In zijn laatste levensjaren besloot hij het boek HERCOLUBUS OF RODE PLANEET te schrijven, toen hij zag dat hij zijn fysieke voertuig achter diende te laten. Hij vond het noodzakelijk de mensheid te waarschuwen voor de doodlopende weg die zij had ingeslagen door haar nabije toekomst te tonen.

Hij heeft ons op 7 januari 2000 verlaten. Hoewel V.M. Rabolú zich fysiek niet onder ons bevindt, is hij het intern wel. Wij kunnen hem bereiken door middel van de sleutels die hij ons in het boek overhandigt.

Contact

Sitemap

Hit counter

web counter